הארה תכניות העשרה בעמ - חוקת תחרות מנועי גומי
 
  ביצוע תשלומים
  הרשמה לניוזלטר
  יצירת קשר
  הארה בפייסבוק
 
 


חוקת תחרויות גלשוני מנוע גומי
 
 1. הגדרה
טיסן מצויד באמצעי הנעה – פרופלור פלסטיק ואשר העילוי בו נוצר ע"י הכוח האווירודינמי הפועל על משטחים הנשארים קבועים (אינם מסתובבים ואינם משטחים על עיקרון האורניטופטר. שינויי גיאומטריה מותרים).
 
 1. תכונות טיסני גלשון מנוע גומי
  1. כנף הגלשון תהא קשיחה, עשויה עץ בלזה בלבד. בפרט אסורות כנפיים מתקפלות ושינוי זוויות הכיוון אשר אינו נובע מגמישות המבנה.
  2. משקל טיסן מרבי – 40 גרם.
  3. גודל הפרופלור יהיה עד 18 ס"מ., אין להשתמש בפרופלור לטיסן מנוע גומי P-30.
  4. אורך גוף מרבי – 43 ס"מ.
  5.  אורך כנף מרבי – 45 ס"מ.

 1. שיגור
השיגור יבוצע באמצעות היד המתואר בסעיפים הבאים:
 1. במהלך השיגור על המתחרה להחזיק את הפרופלור ביד אחת ולשחרר את הטיסן מידו השנייה.
 2. השיגור יעשה כאשר הטיסנאי נמצא על הקרקע (קפיצה מותרת).
 3. יש למתוח הגומי ביד בלבד ללא שימוש באמצעי מתיחה, מקדחות.
 4. אסור להשתמש בסטנד למתיחה.
 5. אין לנתק חרטום הטיסן מהטיסן בעת מתיחת הגומי.
 6. מתיחת הגומי תתבצע ביד אחת והיד השנייה תאחוז בטיסן.
 7. על המתחרה בלבד למתוח הגומי ללא כל עזרא.
 
 1. מספר טיסות
כל מתחרה זכאי לשלוש טיסות רשמיות, אשר מתוכן יילקחו שתי הטיסות הטובות לקביעת הדרוג.
 
 1. הגדרת טיסה רשמית
  1. כל טיסה.
  2. מותר לחזור על טיסה רשמית, כאשר הטיסן מתנגש בטיסן אחר בעת טיסה, במקרה שהטיסן ממשיך בטיסתו באורח תקין רשאי המתחרה לדרוש שהטיסה תתקבל כטיסה רשמית, גם אם הדרישה נעשית בסיום הטיסה, הטיסה החוזרת במידה ואושרה, תבוצע לפני הטיסה הבאה של המתחרה. התוצאה שהושגה בטיסה החוזרת תחליף ותבטל את התוצאה הקודמת באותה טיסה רשמית.
 
 1. הגדרת טיסה פסולה
כאשר חלק של הטיסן ניתק ממנו במהלך ההזנקה או מהלך הטיסה.
 
 1. מספר הטיסנים
אין הגבלה על מספר הטיסנים אשר מתחרה רשאי להטיס בתחרות גלשונים טיסן יוטס ע"י מתחרה אחד בלבד, במהלך כל התחרות.
 
 1. דרוג
  1. סכום תוצאות שני הטיסות הטובות של כל מתחרה נלקחות לקביעת הדירוג הסופי.
  2. במקרה של שוויון בתוצאות, יערכו טיסות המשך לקביעת המנצח, מיד לאחר סיום משך התחרות הרשמי. התוצאות בטיסות ההמשך יקבעו אך ורק את דרוג המתחרים. (ולא יתווספו לתוצאה שהושגה בשלוש הטיסות הרשמיות).
 
 1. מדידת זמן
מדידת זמן הטיסה (כולל בטיסות המשך) מוגבלת לזמן מרבי של 60 שניות. זמן הטיסה יחשב הזמן מרגע ההזנקה ועד לסיום הטיסה.
 
 1. בטיחות
  1. יש להישמע להוראות מנהל התחרות.
  2. אין לכוון את הטיסן כלפי אנשים.
  3. יש לשחרר את הטיסן רק כאשר אזור השיגור פנוי מאנשים.
 2. הזנקה
  1. ההזנקה תעשה באמצעות היד, כאשר הטיסנאי נמצא על הקרקע (קפיצה מותרת).
  2. ההזנקה תעשה ע"י המתחרה.
 3. מודדי זמן
 בתחרות זו, מווד זמן הנו אדם, שאינו מתחרה,  אשר התייצב אצל מנהל התחרות, בבוקר התחרות, קיבל תדרוך מלא וקבל אישור הסמכה ממנהל התתחרות. 
 [חזרה למעלה]       [הוספה למועדפים]       [מפת האתר]       [יצירת קשר]
עיצוב וביצוע: חיפושית מולטימדיה
לייבסיטי - בניית אתרים